مصاحبه زنده تلویزیونی علی ضیا با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری در برنامه نیمروز پخش شبکه سوم سیما