طراحی، اجرا و ایمنی صحنه های اکشن

در هر پروژه ی بدلکاری طراحی و برنامه ریزی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد تا بدان حد که می تواند ایمنی و یا عدم ایمنی در اجرا را به آن متکی دانست لذا به توضیح و تشریح نکات مهم در طراحی و اجرای ایمن صحنه های اکشن در سینما می پردازیم.

 سه اصل اولیه و اساسی بدلکاری در فیلم شامل موارد زیر است:

الف) ایمنی مجری (بدلکار) و عوامل و تجهیزات

ب) قابلیت تکرار پذیری

ج) تناسب و هماهنگی اکشن طراحی شده با سبک فیلم نامه و ژانر فیلم است. ایمنی مفهومی است فراگیر که به استفاده صحیح از تجهیزات و بهره برداری مفید و ایمن از محیط و توانمندی هایمان اشاره دارد.

 ایمنی شامل سه اصل اساسی است:

الف) استفاده ی صحیح از وسایل و ابزارآلات

ب) بهره برداری مفید و ایمن از محیط کار

ج) شناخت و بکارگیری واقع بینانه از توانمندی و قابلیت های جسمی و ذهنی.

لذا عدم شناخت و استفاده ناصحیح و یا انتظار نا به جا، از هر اصل ذکر شده، عدم ایمنی یا نا ایمنی در طراحی و اجرا را درپی خواهد داشت.

 تیم ما با بهره مندی از تجهیزات تخصصی صنعت بدلکاری و افراد آموزش دیده و حرفه ای خدمات طراحی و اجرا موارد زیر را با تضمین کیفیت و ایمنی انجام می دهد:

 • انواع زمین خوردن
 • افتان از پله
 • بیرون پریدن از خودرو
 • سقوط از ارتفاع
 • تصادفات
 • آتش سوزی
 • راپل و ریگینگ
 • درگیری های تن به تن
 • مبارزات ورزشی و رزمی
 • رانندگی نمایشی و بدلکاری
 • تکنیک و تاکتیک های استفاده از سلاح
 • حرکات آکروباتیک و پارکور
 • کارگردانی اکشن صحنه

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.